Kouvolan Surffarit ry

Lisää väistämisestä

Kuvien selitykset
Kuva 1
Tilanteessa A-B pursi A saavuttaa B:n, joten
sen pitää ohituksessa väistää purtta B
eli pysytellä siitä erillään. Tilanteessa B-C
molemmat purjehtivat samoilla halsseilla.
Tuulen puoleinen eli B on väistämisvelvollinen.
Tilanteessa C-D paapuurin halsseilla
purjehtiva D väistää C:n, joka purjehtii
tyyrpuurin halsseilla. Vasemman puolen
eli paapuurin halsseilla purjehtiva A on
väistämisvelvollinen kaikkiin nähden: C:n
suhteen, koska tämä purjehtii oikeanpuoleisilla
halsseilla, ja D:n suhteen, koska
on tämän tuulen puolella.
(Meriteiden säännöt 12 ja 13)

Kuva 2
Tilanteessa A-B saavuttava konealus B
väistää ohittamaansa alusta A. Kohtaamistilanteessa
(keulat vastakkain) molemmat
konealukset C ja D väistävät toisiaan
oikealle. Tilanteessa E-F konealus E
väistää konealuksena purjealusta F.
(Meriteiden säännöt 13, 14 ja 18)
Kuva 3
Konealusten A ja B suunnat leikkaavat
toisensa. B väistää, koska A on sen oikealla
eli tyyrpuurin puolella.
(Meriteiden sääntö 15)STAF

SPLL

Kulma

Vesiko

SPV

Megative

© Kouvolan Surffarit ry | CFML by Megative