Kouvolan Surffarit ry

Väistämissäännöt

Väistämissäännöistä, muutama perussääntö

Purjelaudat noudattavat purjeveneiden väistämissääntöjä.
Purjelauta on purjeella kulkeva alus niinkuin purjevenekin.
Moottorilla kulkeva väistää purjeella kulkevaa.
Tästä seuraa: Kun purjevene kulkee moottorin avulla, silloin se katsotaan moottoriveneeksi eikä sillä silloin ole purjeveneen erityisoikeuksia muihin nähden.

Ohittava alus väistää ohitettavaa, kuva 1

Jos aluksilla tuuli on samalla puolella niin se, joka on tuulen puolella väistää, kuva 2

Jos tuuli on eri puolilta niin se, jolla tuuli on vasemmalta väistää.
Eli paapuurilla kulkeva väistää styyrpuurilla kulkevaa, kuva 3

Lue lisää väistämisestä

Game, sääntöpeli
kattava esitys purjehduksen kilpailusäännöistä, hyötyä on, vaikka ei kilpailisikaan.
Jonkinasteinen haitta, kun ei ole suomeksi.

Meriteiden säännöistä
Meriteiden säännöt
– yhteentörmäämisen vaara
• yhteentörmäämistä täytyy välttää kaikin
keinoin
• tutkalla varustetut alukset erityisasemassa
• ratkaistaessa yhteentörmäyksen vaaraa
– muuttuuko kompassisuuntima
lähestyvään alukseen
– muut vaaratilanteet
– toimenpiteet yhteentörmäämisen
välttämiseksi
• kulkusuunnan tai nopeuden muutokset
selkeitä (huom, tämä on pakollista!)
• väistämissäännöt
Meriteiden säännöt: toistensa näkyvissä
• Ohjaus- ja kulkusäännöt
– alusten keskinäiset velvollisuudet
• ”arvojärjestys”:
1. ohjailukyvytön alus
2. alus, jonka ohjailukyky on rajoitettu
3. alus, joka harjoittaa kalastusta
4. purjealus
5. ”tavallinen” konealus ylempää väistettävä
Meriteiden säännöt: toistensa näkyvissä
• kaksi ”tavallista”
konealusta
– keulat vastakkain
• molemmat alukset
väistävät
• väistö yleensä oikealle
– leikkaavat suunnat
• väistä oikealta tulevaa
• väistö perän kautta, jos
mahdollista
– väistettävä alus
• pidettävä suunta ja nopeus
• väistettävä kuitenkin, jos
vastapuoli ei väistä
Meriteiden säännöt:
toistensa näkyvissä
1 2 3
• purjealusten väistämissäännöt
• kun aluksilla on tuuli eri puolilta, on sen aluksen, jolla on tuuli
vasemmalta puolelta, väistettävä toista
• kun aluksilla on tuuli samalta puolelta, on sen aluksen, joka on tuulen
puolella, väistettävä toista
• isopurjeen asento määrää
• epävarmassa tilanteessa väistä, jos tuuli on vasemmalta
Meriteiden säännöt
• Ohjaus- ja kulkusäännöt
– ahtaat kulkuväylät
• Suomessa kaikki viralliset väylät, paitsi isoimmat selät
• pysyteltävä väylän oikeassa reunassa
• alle 20 m pitkien alusten ja purjealusten väistettävä
aluksia, jotka voivat navigoida vain itse väylässä
– pienvene väistää autolauttaa
– ohitustilanne on poikkeus, mutta silloinkin oikea laita
ja selkeät liikkeet
• Alus ei saa ylittää ahdasta kulkuväylää, jos ylitys estää
sellaisen aluksen kulkua joka voi turvallisesti navigoida
vain väylässä
– väylääkin ajavan täytyy väistää, jos pystyy ajamaan
muuallakin
• kalastusalus ei saa estää ahtaassa kulkuväylässä
muiden liikennettä
Meriteiden säännöt
• Valot ja merkkikuviot
– valoja pidetään auringonlaskusta auringonnousuun
• huonossa näkyvyydessä muulloinkin
– merkkikuvioita käytetään päivällä
• kartio, lieriö, pallo
• koodiliput
• Hätämerkit
– keskeytymätön ääni sumumerkinantolaitteella
– raketit tai pommit, jotka sinkoavat punaisia tähtiä
– SOS ...---...
– MAYDAY radiopuhelimella (VHF kanava 16)
• Hätämerkit, jatkuu
– hätämerkki NC viestilipuin
– merkki, jossa pallo ja neliö
– tulen liekit aluksessa
– punainen laskuvarjoraketti
tai käsisoihtu, oranssi savu
– käsien heiluttaminen
hitaasti ylös ja alas
– hätäpoijut (automaattisesti
laukeavia radiolähettimiä)SPLL

Megative

Kulma

K7

KymLi Ry

SPV

Vesiko

STAF

© Kouvolan Surffarit ry | CFML by Megative